Dworek Laszczyków - Paweł Olchawa: Materia. Konfrontacje 2023. Część III.