Katedra św. Jakuba w Szczecinie

wirtualne wycieczki - Kościół św. Jakuba w Szczecinie był wznoszony w kilku etapach. Pierwszy kościół, początkowo drewniany, stanął w 1187, konsekrowany przez ówczesnego biskupa kamieńskiego Zygfryda i był trzecią z kolei świątynią chrześcijańską w Szczecinie. Za fundatora uważa się Beringera z Bambergu, który prawdopodobnie traktował nową świątynię jako wotum za dzieło misyjne ewangelizacji Pomorza, dokonane przez jego słynnego rodaka - Ottona z Bambergu, zwanego "apostołem Pomorza". Pierwszy kościół z cegły wzniesiono w ostatniej ćwierci XIII wieku, więc ok. 100 lat po budowli drewnianej. Prace nad jej budową mogły się rozpocząć już po 1250. Była to budowla bazylikowa o trzech nawach z obejściem wokół prezbiterium. Jej architektem był słynny pomorski murator epoki gotyku, Heinrich Brunsberg. Wybudowana wówczas świątynia posiadała dwie masywne wieże. W drugiej połowie XIV wieku przebudowano prezbiterium i dobudowano kaplice boczne. W drugiej połowie XV wieku świątynia spłonęła. Podczas odbudowy zmieniono jej układ na halowy, zaś na miejscu dawnych dwóch wież postawiono jedną. W 1534, po przejściu Pomorza Zachodniego na protestantyzm (zob. Sejmik Trzebiatowski), zmieniona w świątynię protestancką. W 1677 poważnie uszkodzona podczas oblężenia miasta przez wojska brandenburskie, odbudowano ją dodając we wnętrzu liczne elementy w stylu barokowym. Podczas nalotów w 1944 roku kościół spłonął, zawaliły się dachy i sklepienia. W latach 1947-1949 zabezpieczono ocalały fragment prezbiterium. Początkowo władze miejskie chciały zachować spaloną katedrę jako "trwałą ruinę", opóźniając jej odbudowę. W 1960 wzmocniono grożącą zawaleniem konstrukcję wieży. Odbudowa świątyni ruszyła dopiero w 1971, trwała do 1974 roku. Z powodu poważnego naruszenia murów wieży, nie zdecydowano się na odbudowę wieńczącej jej hełmu. W 1983 papież Jan Paweł II podniósł kościół do rangi bazyliki mniejszej. W 2007 rozpoczęła się rekonstrukcja wieży w celu przywrócenia jej dawnej sylwetki. 12 stycznia 2008 na wieży postawiono strzelisty hełm, w którym mają znaleźć się punkty widokowe. Po rekonstrukcji wieży katedra mierzy 110,18 m i jest najwyższym budynkiem w Szczecinie oraz drugą co do wysokości świątynią w Polsce (po bazylice w Licheniu ? 141,5 m). Katedra znajduje się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego.