Klasycystyczny pałac Baildonów w Łubiu

wirtualne wycieczki -