Pocysterski Zespół Klasztorno Pałacowy w Rudach

wirtualne wycieczki - Klasztor w Rudach założyli cystersi w 1258 r. z fundacji Księcia Opolskiego Władysława III. Znani z wielkiej pracowitości i gospodarności szarzy mnisi przeobrazili wkrótce oddany w ich ręce teren w kwitnącą okolicę.