Rezydencje Prezydenta RP - Belweder

wirtualne wycieczki - Belweder w Warszawie to miejsce szczególne. Od 1918 roku kojarzy się z polską suwerenną państwowością, a przede wszystkim z postacią Józefa Piłsudskiego – współtwórcy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Dziś Belweder, obok Pałacu Prezydenckiego przy Krakowskim Przedmieściu, jest siedzibą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie mieszka w nim Prezydent Bronisław Komorowski. Dzieje Belwederu są nierozerwalnie związane z Łazienkami Królewskimi. Budowla, efektownie usytuowana na skarpie, istniała tu już w okresie panowania królowej Bony Sforzy (1518-1557). Nazwa pałacu pochodzi z epoki baroku, kiedy Krzysztof Zygmunt Pac, kanclerz wielki litewski, wzniósł tu nowy gmach nazwany belvedere, czyli taki, z którego rozciąga się piękny widok. Gdy właścicielem budowli został ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski, włączył ją do planu pałacowo-ogrodowego Łazienek i otworzył w niej manufakturę fajansów. Naprawdę jednak Belweder stał się znany w czasach Królestwa Kongresowego. Pałac, przekształcony w latach 1819-1822 według projektu Jakuba Kubickiego, stał się rezydencją namiestnika Królestwa Kongresowego- znienawidzonego przez Polaków wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza, brata cara Aleksandra. Jego żoną była polska szlachcianka Joanna Grudzińska, której nadano tytuł księżnej. Na południe od tarasu znajduje się taras, a u podnóża skarpy ogród w stylu romantycznym. Rezydencja, zgodnie z projektem Jakuba Kubickiego, uzyskała pełne elegancji formy klasycystyczne. W ogólnym zarysie przetrwała do dziś niezmieniona. W jej wnętrzu pozostało sporo zabytków bezpośrednio związanych z księciem Konstantym. Pałac był jego prywatną rezydencją, urzędował natomiast w Pałacu Brühla przy Placu Saskim (dziś Plac Piłsudskiego). W Belwederze nie urządzano balów ani wielkich przyjęć, toczyło się tu raczej kameralne życie rodzinne. Gdy 29 listopada 1830 r. rozpoczęło się w Warszawie powstanie, spiskowcy szturmujący Belweder zamierzali zabić księcia Konstantego. W rocznicę tych wydarzeń, 29 listopada 1918 r., niespełna trzy tygodnie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w pałacu zamieszkał naczelnik państwa Józef Piłsudski. Przejął rezydencję po niemieckim generalnym gubernatorze Warszawy Hansie Beselerze, który mieszkał w niej w czasie pierwszej wojny światowej. Piłsudskiemu zaproponowano Zamek Królewski lub Pałac pod Blachą. Naczelnik wybrał jednak skromniejszy Belweder. Od tego czasu budynek był rezydencją najpierw naczelnika państwa, a od 1922 roku prezydentów odrodzonej Rzeczypospolitej: Gabriela Narutowicza i Stanisława Wojciechowskiego. Marszałek Piłsudski z żoną i dwiema córkami zamieszkał ponownie w pałacu po zamachu majowym w 1926 r. Tutaj też 12 maja 1935 r. zakończył życie. Podczas okupacji hitlerowskiej we wnętrzach budynku dokonano wielkich spustoszeń. Wówczas przebudowano Belweder zgodnie z planami architekta Müllera, na siedzibę generalnego gubernatora Hansa Franka. Po wojnie, już od 1945 r., rezydował w nim Bolesław Bierut. Po przemianach demokratycznych w 1989 r. w Belwederze urzędował (w latach 1990-1994) pierwszy po wojnie wybrany w wolnych wyborach Prezydent Lech Wałęsa. Od 2010 r. mieszka tu Prezydent Bronisław Komorowski. Gruntowna renowacja pałacu, przywracająca mu pierwotny blask, przeprowadzona została w latach 1998-2001 według projektu Ireny Oborskiej.