23 Baza Lotnictwa Taktycznego

wirtualne wycieczki - To ostatnie miesiące eksploatacji kompleksowego symulatora lotu KTS-21 w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim – jednostce, do której przed 25 laty trafiły pierwsze myśliwce MiG-29. W 2015 roku wojskowi przekażą przestarzały już system do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Tam będzie stanowił atrakcję dla publiczności, pokazującą skomplikowanie dawnych technologii. Ambicją pracowników muzeum jest uruchomienie urządzenia po jego ponownym złożeniu. W myśl obowiązującego Regulaminu Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych (RL-2012) system KTS-21 nie jest już uznawany za symulator, gdyż wyposażenie kabiny treningowej odbiega znacznie od wyposażenia kabin myśliwców MiG-29, którymi latają polscy piloci. Aby urządzenie było uznawane za symulator, musi wiernie odwzorowywać wygląd systemu, który naśladuje. Inaczej może utrwalać złe nawyki u szkolących się osób. Dotyczy to także przyrządów pokładowych (po modyfikacjach w polskich MiG-ach są one wyskalowane w jednostkach anglosaskich, a w KTS-21 w jednostkach metrycznych). Z powodu różnic w wyposażeniu kabin samolotów i kabiny KTS-21, system w ostatnim czasie służył personelowi służby inżynieryjno-lotniczej do nauki i treningu procedur, które nie uległy zmianom wraz z modernizacją samolotu (np. wykonywanie na ziemi prób zespołu napędowego). KTS-21 zajmuje 4 pomieszczenia. Pierwsze z nich mieści cyfrowy komputerowy system sterujący zbudowany na bazie trzech zestawów wyliczających - ”komputerów” - o pięciu procesorach każdy. W drugim znajdują się szafa rozdzielcza zawierająca też urządzenia przeliczające oraz odrębny pulpit instruktora. W trzecim stoi nieruchoma kabina pilota ucznia. W czwartym pomieszczeniu znajdują się stanowisko instruktora oraz makieta przykładowego lotniska o długości ponad 8,7 m i makieta poligonu o wysokości 5,5 m, obserwowane przez kamery transmitujące obraz do kabiny ucznia. KTS-21 waży ponad 8 ton, zasilany jest prądem trójfazowym o napięciu 380-400 V. Zestaw w czasie pracy pobiera niemal 130 kW mocy. W mińskim KTS-21 szkolili się wszyscy polscy piloci MiG-ów-29, uczący się latać tymi dwusilnikowymi myśliwcami. Było ich 120, od podporucznika po generała brygady. Dzięki intensywnemu wykorzystaniu pomocy szkoleniowej kupionej jeszcze w Związku Radzieckim i dostarczonej w latach 1990-1991, w Polsce nigdy nie doszło do utraty MiG-a-29. Piloci myśliwców z Mińska Mazowieckiego i Malborka (druga jednostka eksploatująca te samoloty) przez ćwierć wieku latali bezpiecznie, bo wcześniej przetrenowali w kabinie KTS-21 warianty działania w sytuacjach awaryjnych. Stary system KTS-21 zastąpi w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim kompleksowy symulator lotu samolotu MiG-29. Umowę na jego dostawę zawarł 8 kwietnia 2014 r. Inspektorat Uzbrojenia z polską firmą współpracującą ze słowackim producentem symulatorów. Umowa przewiduje, że nowy symulator zostanie dostarczony lotnikom do 30 listopada 2015 roku. Zajmie miejsce zwolnione przez KTS-21, ale jego montaż (ze względu na gabaryty) wymagać będzie wyburzenia niektórych stropów i ścian. Kabina nowego symulatora będzie również nieruchoma. Tekst: ppłk Artur Goławski Źródło: http://technowinki.onet.pl/wydarzenia/tu-szkolili-sie-wszyscy-polscy-piloci-mig-ow-29-symulator-mig-a-29-trafi-wkrotce-do/jce46