Lubuskie Muzeum Wojskowe

wirtualne wycieczki - Kierowane przez dr Włodzimierza Kwaśniewicza - kustosza dyplomowanego, oficjalnie otwarte w 1985 roku, szczyci się m.in. drugą w skali polskiego muzealnictwa wojskowego kolekcją ciężkiego sprzętu wojskowego po Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (ponad 150 obiektów), drugą w skali polskiego muzalnictwa kolekcją lotniczą. W obydwu kolekcjach znajduje się kilkanaście obiektów o unikatowym charakterze.