ai360.pl logo
Szukaj

Blog

BWA U Jaksy - wirtualny spacer
BWA U Jaksy - wirtualny spacer
BWA U Jaksy - wirtualny spacer
BWA U Jaksy - wirtualny spacer

BWA U Jaksy - wirtualny spacer

Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy” jest samorządową instytucją kultury, dla której organem założycielskim jest Gmina i Miasto Miechów. Mieści się w zabytkowych piwnicach, które niewątpliwie są najstarszym obiektem architektonicznym dawnego zespołu klasztornego Bożogrobców, co już samo w sobie powinno być wystarczającą zachętą do odwiedzenia galerii.

BWA jest jednocześnie kolejną placówką kulturalną, która dostrzegła potencjał drzemiący w technologiach VR. W związku z ograniczeniami związanymi z trwająca pandemią SARS-CoV-2 dyrektor Paweł Olchawa postanowił zrealizować pomysł, jaki dojrzewał w jego myśli od dłuższego czasu - Wirtualnej Galerii U Jaksy.

BWA U Jaksy zarządza trzema obiektami - zlokalizowaną we wspomnianych piwnicach Galerią U Jaksy, modrzewiowym Dworkiem Zacisze i Domem Pracy Twórczej im. Stefana Żechowskiego. To właśnie one stały się głównym tematem Wirtualnej Galerii U Jaksy. Ale na tym nie koniec...

Planowane są przyszłe sesje fotograficzne dokumentujące kolejne wystawy malarstwa i rzeźby prezentowane nie tylko w przestrzeniach administrowanych przez Biuro, ale i w Muzeum Ziemi Miechowskiej a także zabudowaniach klasztornych Zakonu Bożogrobców w Miechowie. Całość ma się stać w przyszłości multimedialnym katalogiem i funkcjonalną bazą danych prac artystów, wystawiających się „U Jaksy”.

Zobacz projekt

Etykiety

Masz pytania?

Nic nie zastąpi rzeczowej rozmowy. Z przyjemnością odpowiemy na każde pytanie. Zapraszamy do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznego.